Download button   Order button

Toepassing

Boodschap van veiligheidsetiket
Veiligheidsetiketten worden toegepast om te waarschuwen voor gevaren en/of om geboden of verboden onder de aandacht te brengen.
Een fabrikant heeft de verplichting ervoor te zorgen dat zijn producten veilig kunnen worden gebruikt. Hierbij is het verstrekken van informatie een belangrijke maatregel om risico’s te reduceren. Het aanbrengen van veiligheidsetiketten op een product is een beproefde manier om belangrijke informatie over te brengen.
Daarnaast worden veiligheidsetiketten veelvuldig toegepast door werkgevers, aangezien het de verantwoordelijkheid van een werkgever is om te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Toepassing CLP-etiket
Een CLP-etiket is een etiket voor chemische stoffen en mengsels volgens de Europese 'CLP verordening' (Verordening 1272/2008). Een CLP-etiket bevat informatie omtrent de leverancier, productidentificaties, gevarenpictogrammen, signaalwoorden, gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen.

Boodschap van een veiligheidsetiket
De boodschap van een veiligheidsetiket moet eenduidig en voor iedereen begrijpbaar zijn. Verschillende (internationale) normen beschrijven hoe veiligheidssymbolen en veiligheidsetiketten er moeten uitzien. Een goed veiligheidsetiket bevat naast een herkenbaar veiligheidssymbool bij voorkeur ook aanvullende elementen zoals een signaalwoord en aanvullende tekst..

Waarom zelf etiketten ontwerpen
Op de markt zijn vele aanbieders van kant-en-klare etiketten. Deze etiketten zijn echter niet altijd toereikend om uw boodschap volledig en eenduidig over te brengen, omdat kant-en-klare etiketten vaak alleen een veiligheidssymbool of een standaardtekst bevatten.
Het laten ontwerpen van een etiket is meestal kostbaar. Zelf tekenen vereist specifieke kennis en is tijdrovend. Bovendien beschikt u meestal niet over een bibliotheek met gestandaardiseerde veiligheidssymbolen (pictogrammen). Met LabelGen maakt u zelf snel en eenvoudig veiligheidsetiketten en CLP-etiketten op maat voor uw specifieke bedrijfssituatie of product.

Etiketten beschikbaar als afbeelding
Vaak is het wenselijk of noodzakelijk om te beschikken over grafische bestanden van uw veiligheids- of CLP-etiketten. Bijvoorbeeld voor gebruik op verpakking of in documenten als handleidingen, instructies en rapporten. Dergelijke bestanden zijn vaak duur of niet verkrijgbaar. Met LabelGen ontworpen etiketten kunt u niet alleen afdrukken, maar ook opslaan als grafisch bestand. Ook kunt u etiketten vanuit LabelGen op het klembord plaatsen, zodat deze direct in bijvoorbeeld MS Word te gebruiken zijn.

Contact Info
Contact
MECID BV
Rijksstraatweg 61
7383 AL Voorst

E: sales@mecid.nl
T: +31 575 502192
F: +31 575 501485